Tienhoven

TIENHOVEN , fijn om er te wonen!!!!

Tienhoven is langzaam veranderd van een agrarische gemeente, naar een plezierige combinatie van wonen en werken.
Door ontwikkelingen in de agrarische sector en de ontwikkeling van het Noorderpark (natuurontwikkeling) zijn er tegenwoordig minder boeren bedrijven.
Het dorp is tegenwoordig ook verstoken van middenstand en dus gericht op vooral Maarssen.
Het dorp bestaat eigenlijk uit één lange lintbebouwing, de Looydijk en de Laan van Niftarlake.
Er is een heel klein nieuwbouwwijkje (ds. Ulferslaan) en van later datum is er dwars op de Looydijk een bloek woningen gebouwd, gelegen aan het straatje In ’t Gras.
Deze wegen sluiten aan op de Middenweg, die de naastliggende Bethunepolder ontsluit. Vanaf de Laan van Niftarlake loopt er nog een dijk met vertakkingen richting Loosdrecht (de dwarsdijk).
Aan deze dijk staat een bijzonder monument, de molen " De trouwe wachter". Ook liggen hieraan de Tienhovense plassen, een bijzonder gebied van Natuurmonumenten.
Het andere monument van het Dorp is de voormalige Hervormde Kerk (zie de betreffende pagina’s op deze web-site).

Het dorp kent geen grootschalige industriële activiteiten.
Er zijn wat kantoren aan huis en wat huisnijverheid.
We hebben wel een huisarts in het dorp.
Ook zijn er twee café’s, het Olde Regthuys en het Kikkertje.
Belangrijk voor de gemeenschap is het Dorpshuis De Veenkluit.
Thuisbasis voor onze voetbalclub VIOD en ons harmonie orkest Soli Deo Gloria.
Middelpunt van de Oranjefeesten.
We hebben één lagere scholen, de Christelijke basischool
In De Kerk vinden regelmatig concertenplaats Stichting Concert in Tienhoven-0346-281294, e-mail :
conc.tienhoven@hetnet.nl.
Vermeldenswaard zijn twee musea in ons dorp: Het schaatsmuseum (Laan van Niftarlake 49, telefoon 0346-281789 en streekmuseum Vredegoed Heuvellaan 7
3612 BA Tienhoven/Oud Maarsseveen.
 Secretariaat: tel. 0346-281488