Pastoraat

Pastoraat betekent omzien naar elkaar. Wij willen elkaar een luisterend oor bieden en een helpende hand. Voor jong en oud, voor mensen met problemen (op welk gebied dan ook), maar ook voor mensen met wie alles goed gaat. We zijn als gemeente op elkaar en op onze omgeving betrokken. Dit doen we in navolging van Jezus Christus, die mensen bijstond in hun vreugde én in hun verdriet, twijfel en angsten.

Het pastoraat is in onze gemeente als volgt geregeld
Alle gemeenteleden zijn onderverdeeld in wijken en iedere wijk heeft zijn eigen ouderling of pastoraal medewerker. Voor de indeling van de wijken en de ouderlingen die daarbij horen verwijzen we u graag naar pagina 6 van dit boekje.
Daarbij zijn speciaal voor het ouderenpastoraat (vanaf 70 jaar) drie pastoraal medewerkers en een ouderling aangesteld en voor het jeugdpastoraat (van 0-18 jaar) een pastoraal medewerkster en twee jeugdouderlingen. Ook hun contactgegevens zijn te vinden op pagina 6.

Alle gemeenteleden onder de 70 jaar krijgen één keer per 3 jaar bezoek van een ouderling of pastoraal medewerker. Behalve als men zelf aangeeft dit niet te willen. Er wordt vanzelf contact met u opgenomen door de desbetreffende ouderling of pastoraal medewerker.
Iedereen boven de 70 krijgt één keer per jaar bezoek van een ouderling of pastoraal medewerker, behalve als men aangeeft dat dit niet nodig is.
Wanneer een gemeentelid, ongeacht welke leeftijd, behoefte heeft aan meer bezoek, dan kan hij of zij dit doorgeven aan zijn of haar ouderling, of bij mw Marijke de Graaf (pastoraal meldpunt) aankaarten.

Als u dominee Aster wilt spreken kunt u haar direct aanspreken of bellen of dit aangeven bij uw eigen ouderling, pastoraal medewerker of bij Marijke de Graaf.
Mocht u geen lid zijn van onze gemeente en toch graag een keer bezoek krijgen vanuit de kerk, dan kunt u ook gerust contact opnemen met dominee Aster of met Marijke de Graaf.
Zowel de pastoraal medewerkers als de ouderlingen als de dominee hebben ambtsgeheim en het zijn stuk voor stuk mensen die goed kunnen luisteren.

Ds. A. Abrahamsen                                                                             tel. 06-23940389
Mevr. R.M. de Graaf - van der Linden                                                   tel. 0346 - 282097