Kindernevendiensten algemeen

kindernevendienst,


Hallo meisjes en jongens
en natuurlijk moeders en vaders

Welkom bij de kindernevendienst van de Verenigde Protestantse Kerk
( wij zeggen gewoon "de KERK" ) van Tienhoven.

Hier staan alle belangrijke zaken die met de kindernevendienst te maken hebben.
In het afgelopen jaar zijn er een aantal punten veranderd bij de kindernevendienst, dus….
Lees het goed door, dan ben je helemaal op de hoogte en
kunnen we er met elkaar weer een fijn jaar van maken.

Hebben jullie vragen, op- of aanmerkingen,
dan horen wij dat natuurlijk graag.

Tot ziens bij de kindernevendienst.


Snel naar een onderwerp klik hier onder.
• Kindernevendienst
• Doopliedje
• Rugzaklied
• Medewerkers kindernevendienstKindernevendienst……

In hun eigen ruimte en op hun eigen niveau
horen de kinderen verhalen uit de Bijbel of
aanverwante verhalen.
We denken met de kinderen spelenderwijs na
over de Bijbelverhalen en proberen hen duidelijk
te maken wie God voor ons wil zijn.

Tijdens de afkondigingen in de ochtenddienst wordt
er aangegeven dat er kindernevendienst is voor alle
kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool.

We verlaten de "grote-mensen-kerk" voor de schriftlezingen
en krijgen van de predikant de Startbijbel en "het Licht" mee.
Dit lichtje wordt aangestoken aan de Paaskaars.

Er zijn twee groepen nl:
1. kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool
deze groep krijgt het lichtje mee
2. kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool
de groep neemt de startbijbel mee

De kinderen volgen tijdens de kindernevendienst
een eigen liturgie:

  • we steken een kaars aan en vertellen waarom we dat doen
  • we zingen met elkaar
  • er wordt gebeden
  • het verhaal wordt verteld
  • als er tijd is maken we een verwerking over het verhaal of doen een spelletje

Na de preek komen de kinderen terug in de Kerk zodat we
als gezin de zegen mogen ontvangen voor we weer naar huis gaan.

Regelmatig werken we met een project, bijvoorbeeld voor
Advent en Pasen.

Als leiding van de kindernevendienst vergaderen wij regelmatig.
Samen met ds.Tineke Zijlstra bespreken wij de achtergrond/
bedoeling van de verhalen en thema’s die aan de orde komen.

Een gast-predikant wordt op de hoogt gebracht van onze
werkwijze en over het thema van de kindernevendienst.

Er is tijdens alle ochtenddiensten kindernevendienst,
met uitzondering van:
• Kerk-school-gezinsdienst
• Zomervakantie
• Zondag 26 december
• Zondag 1 januari
• (evt startzondag, afhankelijk van het thema)
• (evt dienst voor jong en oud, afhankelijk van het thema of alleen voor de jongste groep)

Tijdens een doopdienst zingen de kinderen na het dopen een
liedje en wordt er aan de doopouders een boekje gegeven,
met daarin de tekst van het liedje en een foto van de
kindernevendienstgroep.

Tijdens de laatste kindernevendienst van het seizoen wijken
we af van onze liturgie en vullen de tijd met "iets anders"…
Als we dan terugkomen in de Kerk nemen we afscheid van
de kinderen die van de basisschool afgaan en heten ze,
samen met de gemeente, welkom in de "grote-mensen-kerk".

Ook gaan we één van de laatste zaterdagen van het seizoen
een dagje-uit met de kinderen en de leiding.
Dit dagje wordt ons al een aantal jaren aangeboden door het
Smit-fonds en de vertegenwoordigster van dit fonds gaat,
met haar gezin, ook met ons mee.


Als je gedoopt wordt,
word je al welkom geheten door de kindernevendienst….

DOOPLIEDJE


Klein, klein kindje,
Je bent vandaag gedoopt.
God wil ook voor jou zorgen,
Hij geeft je nieuwe hoop.

Klein, klein kindje,
Wij staan hier om je heen.
Wees welkom in ons midden,
Zo blijf je niet alleen.

Klein, klein kindje,
Er wacht een lange tocht,
En mocht je ooit verdwalen,
Er wordt naar jou gezocht.

Klein, klein kindje,
Je hoort er nu ook bij.
Mag met God verder leven,
Hij zegt: "Jij hoort erbij".


Als je de kindernevendienst verlaat,
zwaaien we je uit…

Rugzaklied

Refrein:
De rugzak vol dus we kunnen gaan trekken.
Een nieuw begin en de basis is goed.
We reizen verder langs allerlei plekken
in het geloof dat je liefde ontmoet.

We trekken sporen en volgen ook wegen.
We rusten uit of we hollen juist door.
We komen bergen en dalen soms tegen
en zitten soms op een doodlopend spoor.
refrein

We lopen verder, alleen of in groepen.
We dwalen af of we blijven hier staan.
We zijn soms doof of we laten ons roepen.
We kiezen zelf welke weg we nu gaan.
Refrein

We zijn gevoed met oude verhalen,
die hebben nu en ook morgen nog zin.
Die geven richting en hoop, ze bepalen
ons bij ons doel en bij elk nieuw begin.
refrein


medewerkers kindernevendienst

Anneke Nieman (voorzitter)
Marga van Barneveld
Maurice van Barneveld
Saskia de Graaf
Ria Meijers
Chantalle Timmer
Cor v.d. Vaart
Bastiana van Zutphen

Voor meer foto's ga naar menu foto's