't Kerkraam

KERKBLAD:

* ’t Kerkraam’

Voor de berichtgeving over gemeentelijke activiteiten verschijnt het kerkblad " 't Kerkraam", maandelijks.

Kopij hiervoor dient in de laatste week van iedere maand te worden ingeleverd bij
mevr. Anja de Graaf
Weideweg 25
3612 BX Tienhoven
0346281619
e-mail: degraafanja@casema.nl


De abonnementsgelden bedragen:

€ 20,= per jaar voor bezorgabonnement.
€ 35,= per jaar voor postabonnement.


Het Kerkraam wordt thuisbezorgd door een team van vrijwilligers, te weten:

* mw. A. van Beek-Vlaanderen, Westbr.Binnenweg 10 tel. 281505
* mw. H. Karsemeijer, Herenweg 20, B’veen tel. 035 - 5824972
* mw. H. van Keulen-van den Bosch, Kerkdijk 42 tel. 281220
* mw.W. Roelvink-de With, Herenweg 25, M’ssen tel. 560912
* mw. G. Saarloos-Manten, Nieuweweg 15 tel. 281337
* mw. J. van der Vaart-Top, Looydijk 23 tel. 281560
* mw. C. Volmer-Oudhof, Ds. van Schuylenburglaan 5 tel. 281182
* mw. W. van Werkhoven-Roeleveld, Middenweg 4 tel. 281285


De financiële administratie is in handen van
* mevr. A. Hofland-Verhoef, Maarsseveensevaart 90-a, Maarssen, via automatische incasso.