Jeugdraad

Jeugdraad 

De jeugdraad bestaat uit een jeugdouderling, secretariaat en penningmeester.
De jeugdraad heeft een eigen rekeningnummer en houdt de eigen financiŽn bij.
Dit wordt 1 keer per jaar gecontroleerd door het College van Kerkrentmeesters.
De jeugdraad is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de activiteiten voor jongeren.

Meer weten
 
Maurice en Marga van Barneveld, jeugdouderling, tel. : 0346-579118.

Overige

Kinderclub

De club is bedoeld voor kinderen van groep 6 t/m 8 van de basisschool. 
Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur komen zij bijeen op de jeugdzolder van ‘De Kerk’. Hoewel de club bedoeld is voor creatieve bezigheden wordt het bijbelse verhaal niet vergeten. 
Per half jaar wordt er betaald wat overeenkomt met €1,50 per avond als bijdrage in de kosten. 
 

Inlichtingen: Babet Hoekstra 0346-562753

Voor de kinderclub is dringend leiding nodig.

Kindernevendiensten

Wekelijks, gelijktijdig met de ochtenddienst wordt de kindernevendienst gehouden. 
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 wordt dan een bijbelverhaal verteld. 
Het is de bedoeling dat de inhoud van de verkondiging in de kerk en die in de kindernevendienst ruimte op elkaar zijn afgestemd. Er wordt gewerkt met Kind op Zondag.
Ook wordt met Pasen en Kerst een project gevolgd.

Inlichtingen: Anneke Nieman, voorzitter tel. 0346- 282069.Kerk en schooldienst
Om kerk, school en thuis meer met elkaar te betrekken, wordt eens per jaar i.s.m. de Chr. basisschool "De Klaroen" een dienst verzorgd.