Jeugdclub

Jeugdclub

Het jeugdwerk

Om de verschillende activiteiten voor het jeugdwerk te cordineren, is de jeugdraad ontstaan. 
Deze jeugdraad vergadert 3x per jaar. Naast de jeugdraadleden is vanuit elke groep iemand vertegenwoordigd, dus de kinderclub, tienerclub en kindernevendienst. 

Enkele jaarlijks terugkerende activiteiten zijn te noemen: de jeugdmiddag in september (startzaterdag), familiekerstfeest, paasbloemengroet.
Financieel is het jeugdwerk deels afhankelijk van de kerk en de inmiddels welbekende speculaasverkoopactie, eind november.
Voor alle bovengenoemde activiteiten voor onze jeugd is uiteraard begeleiding nodig.
Zonder leiding lukt dit echt niet. 
Als je interesse hebt voor de opbouw van onze geloofsgemeenschap en dan met name vanuit de jeugd, neem dan contact op met : 


Maurice en Marga van Barneveld, jeugdouderling, tel. : 0346-579118.