Overige

Kinderclub

De club is bedoeld voor kinderen van groep 6 t/m 8 van de basisschool. 
Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur komen zij bijeen op de jeugdzolder van ‘De Kerk’. Hoewel de club bedoeld is voor creatieve bezigheden wordt het bijbelse verhaal niet vergeten. 
Per half jaar wordt er betaald wat overeenkomt met €1,50 per avond als bijdrage in de kosten. 
 

Inlichtingen: Babet Hoekstra 0346-562753

Voor de kinderclub is dringend leiding nodig.Kerk en schooldienst
Om kerk, school en thuis meer met elkaar te betrekken, wordt eens per jaar i.s.m. de Chr. basisschool "De Klaroen" een dienst verzorgd.