Huur van de kerk.

Verhuur van de kerk voor huwelijk of begrafenis.
Voor het gebruik van de kerk voor huwelijk of begrafenis, is toestemming nodig van het college van beheer.
Bij huwelijk is vroegtijdig bespreken gewenst.
De kosten voor het gebruik van de kerk kunt u opvragen bij de beheerder :

Dhr G W T van den Broek, Looydijk 45, 3612 BD Tienhoven - tel. 0346-281952.
e-mail: info@kerktienhoven.nl