Doop en belijdenis

* Contact opnemen met de scriba,
   Mevr. M.C. Volmer-Quak,
   Laan van Niftarlake 71, 3612 BM Tienhoven
   tel. 0346550246
  

 

* Doopdiensten worden naar behoefte gehouden.