Diakonie

De diakonie is de rechtspersoon die wordt bestuurd door het college van diakenen in onze kerk.
Het college van diakenen bestaat uit 5 personen.
Zij zijn aangesteld om het geld dat bestemd is voor de diakonie zo goed mogelijk te beheren en te verdelen.
Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk.
De diaconie heeft een ANBI-status. Hierdoor zijn giften aftrekbaar voor de belasting.
De taak van de diaconie is om mensen in nood te helpen.
Regelmatig worden er goede, vaak actuele, doelen uitgezocht waarvoor gecollecteerd wordt.
Elke week wordt er in de kerk gecollecteerd voor de diaconie.

U kunt contact op nemen met het college van diakenen.
Ga daarvoor naar het menu onderdeel adressen.