* Voor vragen over de begraafplaats kunt u terecht bij de beheerder:
dhr.G.W.T-.van den Broek, Looijdijk 45, 3612 BD Tienhoven, tel. 281952

info@kerktienhoven.nl