De begraafplaats

Het bestuur en beheer van de begraafplaats valt onder het College van Kerkrentmeesters.
Voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden is door het college een beheerder aangesteld.
De begraafplaats is bestemd voor het begraven van personen die in de kerkelijke gemeente Tienhoven wonen of gewoond hebben.
Het college kan ook toestemming verlenen voor het begraven van andere personen onder bepaalde voorwaarden.
De graven worden onderscheiden in eigen graven en algemene graven.
Eigen graven worden uitgegeven voor de duur van 20 jaar en kunnen daarna op aanvraag met 10 jaar worden verlengd.
Algemene graven worden uitgegeven voor de duur van 15 jaar en kunnen daarna op aanvraag met twee keer 10 jaar worden verlengd.
Ook is sinds kort de huur van een grafkelder mogelijk.
Deze worden uitgegeven voor een periode van vijftig jaar.
De aanvraag voor het verkrijgen van een grafruimte moet altijd schriftelijk aan het college van beheer worden gericht.
Aan het gebruik van graven en het plaatsen van gedenkstenen en beplanting zijn regels gesteld welke zijn opgenomen in een reglement, en op verzoek ter inzage of verkrijgbaar bij de beheerder.

Het dagelijkse beheer berust bij :

Dhr G.W.T.van den Broek  Looydijk 45 3612 BD  Tienhoven
e-mail: info@kerktienhoven.nl
Tel 0346-281952.