Banknummers en financien

* Kerk inclusief ‘t Kerkraam
bankrek.nummer: NL56 RABO 0369150880

* Jeugdraad
bankrek.nummer: NL47 RABO 0369116607

* Diaconie
bankrek.nummer
NL40 RABO 0369116054

* Zending
bankrek.nummer NL67 RABO 0369103637

* Begraafplaats
bankrek.nummer NL77 RABO 0369137698

* Restauratiefonds Kerkgebouw:
bankrek.nummer NL28 RABO 0369104242

* Kerkbalans
bankrek.nummer NL11 INGB 0000650498


* Op Uw kerkelijke bijdrage aan de kerk is de zogenaamde
"giften-regeling inkomstenbelasting" van toepassing, d.w.z. dat hetgeen U per jaar meer betaalt dan 1% van uw onzuiver inkomen  aftrekbaar is tot een maximum van 10% van het onzuiver inkomen.

* Collectebonnen zijn te koop bij Dhr. G. van den Broek, Looydijk 45, tel. 281952. Deze staan op naam van de Verenigde Protestante Kerk Tienhoven. Zo heeft u voor de belasting een bewijs van giften.
De waarde van de bonnen: € 50 cent.

Verjaardagsfonds
* Iedere jarige in beide gemeenten wordt in de gelegenheid gesteld om de vreugde over zijn/haar geboortedag tot uiting te brengen door een gift te doen in het op deze dag gepresenteerde busje. De jarige ontvangt tevens een felicitatie namens de gemeente in de vorm van een mooie kaart.
Het bedrag dat op deze wijze verkregen wordt is bestemd voor kerkelijke zaken.