College van Kerkrentmeesters

Algemeen

Het College van Kerkrentmeesters (verder genoemd CVK) is een commissie die de volgende taakomschrijving kent:

Het CVK:

 1. draagt zorg voor alle gezamenlijke stoffelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard.
 2. verricht zijn arbeid in overleg en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 3. stelt de begroting van ontvangsten en uitgaven op in het komende kalenderjaar.
 4. stelt de jaarrekening op van ontvangsten en uitgaven van het vorige jaar.
 5. zorgt voor de geldwerving van de gemeente
 6. betaalt de traktementen van de predikant en de honoraria van hen die in dienst van de gemeente betaalde arbeid verrichten.
 7. regelt het gebruik van de te beheren gebouwen.
 8. beheert de gelden en goederen die voor het leven en werken van de gemeente bestemd zijn.
 9. beheert de archieven.
 10. verzorgt de administratie van alle inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden.
 11. houdt de registers van de gemeente bij.
 12. beheert de onroerende goederen.
 13. beheert de begraafplaats.

Begraafplaats

Informatie te verkrijgen bij:

dhr. G.W.T. v.d. Broek

Looijdijk 45 3612 BD Tienhoven

0346-281952

(zie verdere info aan het eind van deze pagina)

Leden:

1)Voorzitter:
    
Dhr. E.F. van Rooijen
    Dwarsdijk 20
    3612 AP Tienhoven
    tel. 0346579400.
 
   e.v.rooijen@van-barneveld.nl

2)Secretaris:
   Mevrouw M.J. van Dijk,
   Heuvellaan 8, 3612 BA, Tienhoven,
   0346-281065,

3)Penningmeester:
  
Hr. C. v.d. Vaart
   Ds. Ulferslaan 15, 3612 BH Tienhoven
   0346821466
   cor@vandervaartweb.nl
   aftredend juni 2020

4)lid bijzondere taak beheer begraafplaats:
   Dhr. G. v.d. Broek
   Looydijk 45
   tel. 0346281952

5) Bouwzaken:
    Dhr. W. Kraaij ,
    Laan van Niftarlake 127, 3612 BR, Tienhoven,
    0346-281276,
    en
    Dhr. H. Nieman
    Looijdijk 19, 3612 BC, Tienhoven
    0346-282069

6) financiŽle administratie:
    Dhr. F.L. van Muiswinkel
    Herenweg 26, 3625 AE Breukeleveen
    tel. 06-51507389


E-mailadressen:
e-mail College van Kerkrentmeesters:          
College van Kerkrentmeesters
e-mail voor informatie over de begraafplaats:
Begraafplaats